machiel broekman

Geboren op 20 juli 1962, 20 jaar getrouwd met Maricela en samen hebben we vier kinderen die inmiddels een eigen leven hebben. Ik ben sinds 1982 werkzaam in de automatisering en mag mij tot de senioren rekenen.

Ik ben een ICT consultant met een ruime ervaring als ontwikkelaar waardoor ik uitstekend mijn rol als Consultant kan vervullen.  Ook binnen het ICT vak heb ik een brede ervaring in tal van omgevingen. Ik ben een zelfstandig en communicatie vaardig persoon en kan zowel in teamverband als autonoom opdrachten uitvoeren.

Communicatie
Teamwork
Creativiteit
Leiderschap
Management

Overzicht werkzaamheden klanten

Gemeente Enschede

April 2018 – September 2018

Met de specialistische kennis van het Vergunningensysteem Citypermit van Sigmax heb ik voor de gemeente Enschede Citypermit geconfigureerd en heb geadviseerd in hoe te werken met Citypermit. Ik heb gewerkt voor meerdere disciplines en daarmee voor meerdere producteigenaren, collega’s en werkgroepen tegelijk.

 • Consultant voor de uitbreidingen die nodig zijn binnen Citypermit om de werkzaamheden beter te laten verlopen.
 • Het definieeren van Wijzigingen (RFC) die doorgevoerd moeten worden voor het beter functioneren van de workflows welke gedefinieerd zijn binnen Citypermit voor de verschillende vergunningsoorten.
 • Het uitzoeken en onderkennen van fouten gerapporteerd door de gebruikers van Citypermit en binnen de gedefinieerde workflows, deze rapporteren aan Sigmax, opvolging en herstel monitoren en managen.
 • Afronden implementatie van Staderf ontheffingen, voor de binnenstad zijn ontheffingen gedefinieerd welke d.m.v. een workflow aangebracht zijn binne Citypermit, de afronding van dat project heb ik begeleidt.
 • Conversietraject om gegevens vanuit Aeos (Nedap) over te zetten naar Citypermit.
 • Realistatie koppeling Citypermit naar Aeos begeleiden en beschikbaar stellen in de productie omgeving. Hierdoor worden de kentekens welke gekoppeld zijn aan een ontheffing voor de binnenstad vanuit Citypermit direct doorgezet naar Aeos. Tot voor kort moest dat met de hand nog in Aeos gezet worden.
 • Consultant voor het 'Lean' traject wat binnen de gemeente Enschede is opgestart om de interne papieren flow voor facturering te digitaliseren. Omdat vanuit Citypermit deze mogelijkheden aanwezig zijn is dit project opgestart om ervoor te zorgen dat de afdeling die verantwoordelijk is voor de financiele afhandeling middels electronisch verkeer de systemen kunnen bijwerken met de laatste factuurgegevens uit Citypermit. Hiervoor moet worden onderzocht welke formaten het financiele systeem aankan en of we daarin kunnen voorzien vanuit Citypermit of dat hiervoor nog maatwerk voor nodig is.

Robot Nederland - In house

2016

ROBOT Nederland

Ontwerp, bouw, implementatie beheer/rapportage systeem Kenteken camera’s politie. C#, Client-server, Hardware control, internet communication. Vector protocollen.

Think Textile Ltd., Zürich

2000 - 2001

Ontwerp en ontwikkeling van een Demoversie van een backoffice voor een BtoB website voor de wereld van de spinnerijen. Advisering voor het gebruik van ontwikkeltools en talen. Advisering met betrekking op het gebruik van het .NET concept van Microsoft. 

Natutravel
2001 - 2003

Het ontwikkelen van een boekingssysteem voor het boeken van reizen via het internet. Classic ASP, C++, Client server, SQL Server

Sigmax, Enschede
September 2016 – Februari 2018

 • Parkeervergunning beleid van een gemeente vertalen naar zgn. Beslisbomen welke binnen software gebruik worden om aan iedere burger, bedrijf of instantie een parkeervergunning of ontheffing te verlenen.
 • Doorontwikkeling (Functioneel en Technisch ontwerp) van het Designtool wat ontwikkeld is om een visuele manier te hebben om beslisbomen te ontwikkelen. Deze worden dan uiteindelijk opgeslagen als xml files welke dan dmv xslt’s omgezet worden naar PL/SQL scripts om uitgevoerd te worden in de Oracle database. De weggeschreven informatie wordt dan door de software (Processflow engine) vertaald naar een interface waarmee vergunningen kunnen worden aangevraagd.
 • Requirements vaststellen door overleg met de klanten over hoe en welke beleidsregels moeten worden geimplementeerd en met wekle uitzondering het systeem te maken heeft.
 • Technisch consultant voor het development team i.s.w. met de product owner om de juiste beslissingen te nemen betreffende wensen van de klant en de (on) mogelijkheden daarin.
 • Teamleiding geven aan het team met implementatie consultants
 • Het tot stand brengen van communicatie tussen de implementatie consultants en het ontwikkelteam i.v.m. het oplossen van gevonden bugs, definieren van feature requirements.
 • Tuning en beheer van de Oracle servers in samenwerking met de scrummaster / systeembeheerder.
 • Installaties en herinstallaties van klanten welke niet voor de saas oplossing gekozen hebben.
 • Het tot stand brengen van de diverse koppelingen bij nieuwe installaties of uprgades (RDW, GBA, NPR etc)
 • Uitzoeken van bugs in de software welke niet eenvoudig te tracen zijn (Visual studio, C#, PL/SQL, T/SQL, SAML, SSO, Wireshark...)

Terrasana Lijmuiden - In house

2003 - heden

Het doorontwikkelen van een Access applicate welke in een later statium omgezet is naar een andere programmeeromgeving (C++). Deze applicatie is nog steeds in gebruik en wordt dagelijks naast de Exact Globe applicatie gebruikt. In de 15 jaar is deze applicatie uitgebereidt en verbeterd, voorzien van management rapportage, printfunctionaliteit voor schapkaarten, export van xml facturen, export voor webapplicatie voor presentatie van producten etc.

Motorocasion

2003

Ontwikkeling van een offline tool waarmee de klanten hun voorraad op de website kunnen beheren via een C/S tool . C++, SQLServer

Motorocasion

2002

Ontwerpen van het databasemodel, het ontwikkelen van de Web-navigatie. Advisering t.a.v. het platform, installatieprocedure en veiligheidsaspect.

Lekker Leven - Arnhem
2012 - 2017

Het beheer en de uitbouw van de backend van de diverse websites waarmee LekkerLeven hun business doet. Alle intelligentie zit in de SQL Server database d.m.v. procedures en functies. De front-end doet simpelweg alleen de inputcontrole van de gebruiker, alle logica wordt gedaan aan de SQL server kant. 2e Lijns support voor SQLServer omgeving

KNRM, RMA 2.0 en 3.0

2008 - heden

 • Het ontwerpen en ontwikkelen van RMA versie 2.0 en 3.0. RMA staat voor Radio Medische Alarmdienst. Dit systeem wordt gebruikt door schepen die medische hulp nodig hebben. Het systeem maakt gebruik van Classis ASP, .NET met C# en VB.Net,  Web services en SQL 
 • 2e Lijns support 

Akzo Nobel 

2003

Advies en opzet van versie controle system MS Visual Source Safe. Tevens opzet van richtlijnen voor het gebruik in combinatie met Streamserver en SAP

Pink Roccade
1998 - 2000

 • Teamleiding geven aan het C++ ontwikkelingsteam (7 FTE)
 • Consultant t.b.v. van het toepassen van nieuwe tools en technieken voor het optimaal toepassen van OO-technieken.
 • Consultant t.b.v. het aankopen van ontwikkeltools t.b.v van analisten en ontwikkelaars voor het optimaal toepassen van OO-technieken.
 • Analyse, ontwerp en bouw van een personeels informatie systeem voor verschillende overheids-ministeries.
 • Analyse,ontwerp en bouw van een verzuimregistratiesysteem t.b.v. overheid ministries

Analyse, ontwerp en bouw van een verlofregistratiesysteem t.b.v. overheid ministries.

IBM Amsterdam
1991 - 1995

 • Ontwikkeling van een cliënt/server-applicatie.
 • Ontwikkeling van een user interface.

De user interface is volledig ontwikkeld met C onder OS/2 PM en de server is ontwikkeld op een CICS/DB2 omgeving. De communicatie verliep via een LU6.2 verbinding welke vanuit the Client werd opgezet. De user interface werd dynamisch opgebouwd.

Agrovision Deventer
2011 

Het ontwikkelen van twee exportfuncties, een vanuit een VB6 applicatie en een vanuit een Delphi 5 applicatie welke via een Communicatiewrapper ontwikkeld in vb.net, deze wrapper communiceert met een in C# dotnet framework service. De informatie wordt vanuit access en paradox databases in XML bestanden gezet en over een https verbinding doorgestuurd naar een Dataimport service.

Activum

2003 - 2011

Consultant op het gebied van netwerk installatie en beheer. Tevens troubleshooting en heropzet Windows 2003 Server en systeembeheer.

aTTo

2003

Het maken van een TO voor een internationale website omgeving voor de verkoop van Boten, auto’s motoren. Omdat het meerdere website omgevingen zijn en met meerdere talen gewerkt wordt zal er binnen het TO gebruikt gemaakt moeten worden van templates en een goed uitgedacht datamodel mogelijk met metagegevens ontwikkelprogramma’s en –talen. Ontwikkeling van de back office

Peek traffic - Hilversum
1996 - 1998

Dit systeem is ontwikkeld op het Microsoft NT patform in combinatie met diverse externe hardware facilitieten zoals detectielussen in de weg, displays in o.a. de wachtruimte voor passagiers, displays in de bushokken op de route van de bussen. Informatieborden voor passagiers en chauffeurs, aansturing van lampen welke in de wegen van het busstation zijn aangelegd. Het systeem is volledig zelfsturend en wordt beheerd door twee NT servers waarop de diverse procesen draaien welke de externe signalen ontvangen en verwerken

Interpay - Amsterdam
1995 - 1996

Functioneel en technisch ontwerp van een cliënt/server- applicatie (deze applicatie makate het betalingsverkeer tussen banken mogelijk met een PC-omgeving). De applicatie werd ontwkkeld op een OS/2-omgeving met Laan Server voor de DB/2 database server en een Novell netwerk voor de normale Lan-omgeving. Voor de data-opslag is gekozen met Lan Server voor de DB2/2 database server en een Novell netwerk voor de normale lan omgeving. Voor de data-opslag is gekozen voor een Mainframe welke in communicatie onderhoudt via een LU6.2 verbinding. Tijdelijke opslag van gegevens vindt plaats op het domain via een DB2/2 database welke aanwezig is op de server. Tussen de werkstations en de server vindt ook een Client/Server communicatie plaats voor het versturen van verzoeken en het ontvangen van berichten en de resultaten van de verstuurde verzoeken.

Programeertalen

C#
80%
C++
80%
VB.NET
80%
ASP.Net
80%
Classic Asp
80%
TSQL
80%
PSQL
80%
Css
70%
Javascript
75%
Html
80%

Platvormen

Windows (alle versies)
100%
Lunix
80%
IIS 6/7
100%
SQL Server
100%
Oracle
80%
CICS/OS2
25%
CICS/ ESA
25%
IBM/DB2
50%
IBM/OS2
50%
IBM Lanserver
50%

Tools

SQL Developer
80%
Visual Studio
80%
Github
100%
VMWare
80%
Remote Desktop
100%
Citrix
80%
Team foundation server
75%
Scrum
100%
Agile
100%
100%
Sluit Menu
Close Panel